Brak danych

Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *

Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
Brak danych
Brak danych
2020-04-25
Aktualności z Muzeum Marodowego w Kielcach

Niedziela w Muzeum: Magdalena Mortęska – wielka Pomorzanka epoki Wazów. Ksieni Mortęska i jej rola w reformie trydenckiej oraz artystyczne dziedzictwo benedyktynek kongregacji chełmińskiej, 11 września 2022 r., godz. 12.00, Dawny Pałac Biskupów Krakowskich

 

Po soborze trydenckim w Polsce nastał silny ruch religijnego odrodzenia wśród kobiet. Znamienną dla XVI wieku była reforma zapoczątkowana w 1579 roku i przeprowadzona przez Magdalenę Mortęską, która w 1578 roku wstąpiła do klasztoru w Chełmnie i już wkrótce została jego ksienią (1579-1631). Dzięki jej działalności doszło nie tylko do odrodzenia  blisko siebie położonych klasztorów w Chełmnie i Toruniu, ale także do założenia lub ponownego obsadzenia przeszło dwudziestu innych klasztorów, określanych zwykle zbiorową nazwą „Kongregacji Chełmińskiej”. Ksieni Magdalena Mortęska stała się główną reformatorką życia zakonnego benedyktynek w Polsce. Odnowioną wizję życia zakonnego oparła ona między innymi o ścisłą obserwancję benedyktyńską oraz o obowiązek kształcenia zakonnic, dopełniając kontemplacyjny charakter klasztoru o nauczanie dziewcząt. Zreformowana reguła uzyskała akceptację kurii rzymskiej w 1605, a w 1606 została oficjalne zatwierdzenie przez biskupa chełmińskiego Wawrzyńca Gembickiego. W swoich klasztorach siostry gromadziły przez lata dzieła sztuki, będące nie tylko wyrazem estetycznych potrzeb, ale również wyrażonym w pięknie materii życiem duchowym benedyktynek. Rzemiosłem stanowiącym ich tradycyjną domenę było hafciarstwo.

 

Zapraszamy 11 września o godz. 12.00. Wykład w salach wystaw czasowych Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich poprowadzi dr Magdalena Śniegulska-Gomuła, kurator wystawy Kobieta w czasach Wazów.

 

 

9 września, godz. 18.00, Mid-Europe Early Music Festival – Trzecie Świętokrzyskie Dni Muzyki Dawnej im. Wincentego z KielcDawny Pałac Biskupów Krakowskich

 

Razem ze Schola Cantorum Kielcensis zapraszamy na Mid-Europe Early Music Festival – Trzecie Świętokrzyskie Dni Muzyki Dawnej im. Wincentego z Kielc. 

9 września o godz. 18.00 wystąpi Orkiestra Capella Cracoviensis: Bolette Roed (flet), Magdalena Karolak (obój). Koncerty Vivaldiego, Albinoniego, Corellego. 

Koncert odbędzie się w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach.

 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

 

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski wydał „Podróżnik Europejski” – paszport turystyczny dla dzieci i młodzieży. Zawiera on opis 24 miejsc i obiektów, które dzięki Funduszom Europejskim stały się wyjątkowymi atrakcjami turystycznymi regionu. W dniach od 8 sierpnia do 9 października 2022 roku zaplanowano akcję „Zwiedzaj Świętokrzyskie z Podróżnikiem Europejskim”. Dla pierwszych 100 osób, które odwiedzą przynajmniej pięć miejsc opisanych w paszporcie i zbiorą pięć pieczątek, przewidziano upominki. 

Paszporty będzie można odebrać w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich i Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku od 8 sierpnia 2022 roku.

 

 

Zapowiedź wystawy: Wynalazcy z Miedzianki, 18 października 2022, Muzeum Dialogu Kultur

 

Wystawa poświęcona będzie działalności Stanisława (1872–1939) i Bolesława (1875–1947) Łaszczyńskich, naukowców, wynalazców, przedsiębiorców, właścicieli kopalni miedzi
i kamieniołomów w Miedziance oraz Ołowiance koło Chęcin. Stanisław Łaszczyński w 1902 roku opatentował metodę elektrolizy miedzi, która do dziś stosowana jest na całym świecie,
a w 1908 roku wynalazł materiał wybuchowy o nazwie Miedziankit, który wykorzystywano powszechnie w kopalniach Królestwa Polskiego i Galicji.

Ekspozycja przybliży historię wydobycia rud miedzi w Miedziance – zaprezentowane zostaną narzędzia górnicze, okazy minerałów oraz oryginalne dokumenty z okresu eksploatacji kopalni przez Austriaków podczas I wojny światowej. Interesującą część wystawy będą stanowiły materiały poświęcone elektrolitycznym otrzymywaniu miedzi i produkcji materiału wybuchowego „Miedzianki”. Zaprezentowane zostaną również wyroby z marmuru „Miedzianka” i „Ołowianka”, które eksploatowano w okresie międzywojennym, oraz liczne fotografie i pamiątki rodzinne. 

 

Kurator i koordynator: Paweł Król

Czas trwania wystawy: 18 października 2022 – 15 stycznia 2023

Muzeum Dialogu Kultur

 

--


---------------------------------------------------------------------------------

logo.gif Rzecznik
Urszula Kinder
Muzeum Narodowe w Kielcach
2020-04-27
Odpowiedź na korespondencję- linia kolejowa z Busko-Zdrój do Tarnowa
Redakcja serwisu otrzymała:
Tarnów, 19 kwietnia 2022 ZDiK.TT.0710.1.44.2022
W odpowiedzi na Pana korespondencję z dnia 11.03.2022 roku informuję, że Gmina Miasta Tarnowa popiera projekt budowy połączenia kolejowego Busko-Zdrój - Żabno, a także dalej do Tarnowa. Stan systemu transportowego coraz częściej stanowi istotne ograniczenie dla szybkiego wzrostu gospodarczego. Jest to szczególnie widoczne w ostatnich dziesięcioleciach, kiedy nastąpił dalszy międzyregionalny i międzynarodowy podział pracy, a w konsekwencji uzależnienie efektywności produkcji, od jakości powiązań położonych często daleko od siebie zakładów czy przedsiębiorstw.
Projekt ten wpisuje się w strategię rozwoju kolejnictwa budowaną od kilku lat przez rząd. Planuje się, że we wschodniej części województwa powstaną także nowe odcinki linii 73 (Busko Zdrój – Tarnów) oraz nr 96 (Tarnów – Nowy Sącz), stanowiące fragment szprychy nr 7 Warszawa – CPK – Kielce – Tarnów – Krynica. Planuje się, że skutkiem realizacji projektu znacząco poprawi się dostępność komunikacyjna regionu, ponieważ zgodnie z założeniami inwestora rządowego 73 % mieszkańców województwa będzie w stanie w czasie poniżej jednej godziny dotrzeć do stacji pociągów dużych prędkości. Miasto Tarnów dostrzega znaczącą rolę dobrej zewnętrznej
i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej, w tym również kolejowej. W tworzonej Strategii Rozwoju Miasta „Tarnów – 2030”, jako jedno z głównych przedsięwzięć wpisane jest m.in. opracowanie studium wykonalności dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Tarnów – Dąbrowa Tarnowska.
Odnosząc się do projektu budowy linii kolejowej należy zauważyć, że teoretycznie na cele budowy tej linii można wykorzystać istniejący korytarz po linii PKP nr 115 relacji Szczucin - Żabno, na której fragmentarycznie, miejscowo są zlikwidowane już tory kolejowe. Korytarz ten ma uregulowany stan prawny gruntów i może a nawet powinien być uwzględniony przy tworzeniu koncepcji lokalizacyjnych.(...)


---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: ZDiK <zdik na s. zdik.tarnow.pl>
Data: czwartek, 21 kwietnia 2022
Temat: Odpowiedź na korespondencję
Do: Adam


 

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłamy odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta Tarnowa na Pana korespondencję z dnia 11 marca 2022 r. dotyczącą pomysłu budowy linii kolejowej do Buska Zdrój.

 

 

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem,

 

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie

Ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów

tel. 14 688 31 00, fax 14 688 31 15

www.zdik.tarnow.pl

 opr. Kielecka.eu
tel.604443623
Redakcja: Dol. Ziel. 24a, Ziel Góra
Brak danych
Formularz zawiera błędy
{"news":"news","company-skill":"company-skill","slider":"slider","menu":"menu","submenu":"submenu","language":"language","cookie":"cookie","logo":"logo","header":"header","separator":"separator","footer":"footer"}